Prekių katalogas

Pirkimo ir Pardavimo sąlygos

 •  

  1. Bendrosios nuostatos

  • 1.1. Internetinės svetainės www.pardavykla.lt (toliau – „Svetainė“) savininkas ir administratorius, kaip ir asmens duomenų valdytojas yra UAB Pardavykla LT, įmonės kodas 304440523, PVM kodas LT100010669810 (toliau – „Pardavėjas”), adresas korespondencijai Birutės g. 56-79B, 08110 Vilnius, Lietuva, elektroninio pašto adresas – info@pardavykla.lt
  • 1.2. Šios Pirkimo-Pardavimo svetainėje taisyklės (toliau – „Taisyklės“) – tai teisinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Pardavėjo ir Lankytojo (toliau – „Pirkėjas“). Šis dokumentas nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Svetainėje, įskaitant ir Pirkėjus nepanorėjusius užsiregistruoti.
  • 1.3. Pirkėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) jos paslaugomis yra visiškai atsakingas ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
  • 1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Pirkėjui apsiperkant Svetainėje, taikomos Taisyklės galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  • 1.5. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kuri atsiranda dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

   

  2. Lankytojų registracija ir Pirkimo-Pardavimo sutarties sudarymas

  • 2.1. Turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine (sekti savo užsakymų būsenas, matyti pirkimų istoriją ir t. t.) ir paslaugomis galima tik užsiregistravus Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos laukelius (vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir Pirkėjo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save Pardavėjui, kad jis galėtų tinkamai įvykdyti Pirkėjo pateiktą užsakymą.
  • 2.2. Pirkėjas gali užsisakyti prekes ir nesiregistruodamas Svetainėje.
  • 2.3. Pirkti Svetainėje turi teisę:
  • 2.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • 2.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • 2.3.3. juridiniai asmenys;
  • 2.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  • 2.4. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 2.3 punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šioje Svetainėje.
  • 2.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį bei pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą, ir susipažinęs su Pardavykla.lt prekių Pirkimo-Pardavimo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Ši sutartis galioja iki visiško Pirkėjo ir Pardavėjo pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.
  • 2.6. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo-Pardavimo sutartys yra saugomos svetainės www.pardavykla.lt duomenų bazėje.

   

  3. Asmens duomenų apsauga

  • 3.1. Visą informaciją, susijusią su asmens duomenimis ir pateiktą internetinei Svetainei www.pardavykla.lt, tvarko Pardavėjas pagal raštiškai patvirtintas Asmens duomenų apsaugos taisykles, kurios yra pateiktos šioje Svetainėje ( Žr. Asmens duomenų apsauga ).
  • 3.2. Pirkėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) jos paslaugomis yra visiškai atsakingas ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Svetainės Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
  • 3.3. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

   

  4. Pirkėjo teisės ir pareigos

  • 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes svetainėje www.pardavykla.lt laikydamasis šių Taisyklių ir kitų šios Svetainės nustatytų Taisyklių tvarka, bei privalo vadovautis pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-Pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties su Pardavėju ( 2001 m. rugpjūčio 17d. Nr. 258 LR ūkio ministro įsakymas, dėl „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“ ), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus, kai sutartis sudaryta dėl: garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas, pasikeitė prekės išvaizda, prekė buvo naudojama.
  • 4.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu atsisakyti naudotis Svetaine, panaikindamas savo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.
  • 4.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos Svetainėje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • 4.5. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Svetainėje užsakytas prekes sutartą kainą ir priimti jas.

   

  5. Pardavėjo teisės ir pareigos

  • 5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.
  • 5.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  • 5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia šių ar kitų šioje Svetainėje nurodytų Taisyklių punktus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti, Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine arba visai panaikinti Pirkėjo registraciją.
  • 5.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią pinigų sumą, kurios nepasiekus Pirkėjo užsakymas nebus vykdomas.
  • 5.5. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą prekę.
  • 5.6. Susidarius tam tikroms sąlygoms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui sustabdyti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.
  • 5.7. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  • 5.8. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu vadovaudamasis šių Taisyklių 7 punktu.
  • 5.9. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka ( Žr. Asmens duomenų apsauga ).

   

  6. Prekių pirkimas Svetainėje, kainos ir atsiskaitymo tvarka

  • 6.1. Pirkėjas visas prekes esančias Svetainėje gali pirkti visą parą, 7 (septynias) dienas per savaitę.
  • 6.2. Visų prekių kainos Svetainėje yra nurodomos litais ir eurais.
  • 6.3. Į prekės kainą jau yra įskaičiuoti visi mokesčiai.
  • 6.4. Prekių pristatymo kaina į minėtą prekės kainą nėra įskaičiuota ir priklauso nuo bendros užsakymo sumos. Kaina už pristatymą nurodoma, kai yra suformuojamas užsakymas, iki užsakymo patvirtinimo.
  • 6.5. Kiekvieną kartą Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
  • 6.6. Gavus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu bus atsiųstas užsakymo patvirtinimo laiškas. Jeigu atsiunčiamas laiškas su užsakymo nepatvirtinimu, tai reiškia, kad užsakymas užpildytas neteisingai, prekės sandėlyje nėra arba nepakankamas prekių krepšelio dydis.
  • 6.7. Pirkėjo pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina per 24 valandas nuo jo gavimo momento.
  • 6.8. Pirkėjų patogumui yra sukurta asmeninė Paskyra. Jos pagalba Pirkėjas gali valdyti savo kontaktinius duomenis, prekių pristatymo adresus, sekti užsakymus, užsisakyti ar atsisakyti naujienlaiškių ar pasikeisti slaptažodį. Už „Mano Paskyra“ tinkamą naudojimą yra atsakingas Pirkėjas.
  • 6.9. Pirkėjas apie savo užsakytų prekių būseną gali pasižiūrėti užsiregistravęs šioje Svetainėje ir savo Paskyroje pasirinkęs skiltį „Mano užsakymai“.
  • 6.10. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Pirkėjas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
  • 6.11. Jeigu Pirkėjas jau yra iš ankščiau užsiregistravęs ir pirkęs šioje Svetainėje prekes, tada privalo patikrinti savo Paskyroje užsaugotus duomenis skiltyje „Mano duomenys“ ir pataisyti jei jie pasikeitę.
  • 6.12. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas, kurį sukurti galima savo Paskyroje pasirinkus „Pristatymo adresai“ ir gavėjo duomenys. Pasirinkus kitą prekių gavėją už prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu mokėjimu.
  • 6.13. Pirkėjas atsiskaityti už perkamas prekes gali:
  • 6.13.1. išankstiniu banko pavedimu - kai Pirkėjas , atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą. Kai mokama išankstiniu banko pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Neatsiskaičius per 24 val., po sekančių 48 val. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.
  • 6.13.2. grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu - kai Pirkėjas už prekes sumoka jas atsiimdamas.
  • 6.13.3. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema - kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiuo apmokėjimo būdu, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį.
  • 6.14. Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą išankstiniu banko pavedimu įsipareigoja visą sumą už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

   

  7. Prekių pristatymas ir terminai

  • 7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  • 7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos užsakymo metu nurodytu adresu ir atitinka kitus jo pateiktus duomenis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  • 7.3. Prekes pristato Pardavėjas, arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris). Prieš pristatydamas prekes kurjeris iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Pirkėju ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Pirkėjas priims jam pristatomas prekes.
  • 7.4. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą, bei prekių matmenis.
  • 7.5. Jei užsakyta prekė yra sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui po užsakymo apmokėjimo per 7 (septynias) darbo dienas, jei nesusitarta kitaip.
  • 7.6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas privalo nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitą prekių pristatymo datą ir laiką.
  • 7.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  • 7.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  • 7.9. Pirkėjas, visais atvejais, pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti laisvos formos aktą dėl šių pažeidimų. Siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti pristatymo dokumente. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais ir laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

   

  8. Prekių kokybės garantija

  • 8.1. Kiekvienos Svetainėje www.pardavykla.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • 8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Svetainėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžių, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  • 8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia nustatytą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
  • 8.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamuose teisės aktuose.
  • 8.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, todėl konkrečiu atveju Pirkėjas yra nukreipiamas į prekės gamintojo garantinio aptarnavimo centrą.
  • 8.6. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas nesilaikė prekių instrukcijose nurodytų reikalavimų arba jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos.

   

  9. Prekių grąžinimas ir keitimas

   

  • 9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
  • 9.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis šių Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas turi parašyti Prašymą dėl prekių grąžinimo, nurodant grąžinimo priežastis, prekės pavadinimą, pridėti apmokėjimo patvirtinimą ir pateikti kartu su grąžinamomis prekėmis.
  • 9.3. 9.1. punkto numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 4.2. punkte nustatyta tvarka.
  • 9.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  • 9.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • 9.4.2. prekė turi būti nesugadinta;
  • 9.4.3. prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (Pastaba: šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • 9.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  • 9.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą Taisyklių 9.2. punkte nurodytą prekių grąžinimo dokumentą.
  • 9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėse nustatytos tvarkos (Žr. Prekių garantijos ir grąžinimai).
  • 9.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats, arba per Pardavėjo kurjerį. Jei prekė (-ės) grąžinamos remiantis Taisyklių 4.2. punkte nustatyta teise, prekių išlaidas padengia Pirkėjas. Kai grąžinama gauta ne ta prekė arba nekokybiška, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis arba kokybiškomis.
  • 9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neįskaitant kainos už pristatymą. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į Pirkėjo banko sąskaitą.

   

  10. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

  • 10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registruodamasis šioje Svetainėje, tada tokiu atveju Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  • 10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine www.pardavykla.lt Svetaine.
  • 10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas visapusiškai atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo prisijungęs naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenis - Pardavėjas šį asmenį pripažįsta Pirkėju.
  • 10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • 10.5. Jei Pardavėjo internetinėje Svetainėje www.pardavykla.lt yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar jų vykdomą veiklą, jų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir joms (jiems) neatstovauja.
  • 10.6. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

   

  11. Rinkodara ir informacija

  • 11.1. Pardavėjas internetinėje Svetainėje www.pardavykla.lt savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.
  • 11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti ir nutraukti akcijų sąlygas. Nepaisant to, net akcijas nutraukus, prekių Pirkimo-Pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai išlieka.
  • 11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  • 11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Svetainėje www.pardavykla.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais elektroniniais pašto adresais ir telefonais.
  • 11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto, telefoninių ryšių paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

   

  12. Baigiamosios nuostatos

  • 12.1. Šios Svetainės www.pardavykla.lt prekių Pirkimo-Pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
  • 12.2. Šiose Taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • 12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.